Vitajte na stránke

Pálenica Brestov

Obec Brestov sa nachádza v okrese Humenné, 3 kilometre severne od okresného mesta Humenné. Výrok, že v každej poriadnej slovenskej dedine nesmie chýbať kostol a jedna krčma, už neplatí. Nesmie chýbať ani pálenica. Tu, v dedine Brestov, neďaleko Humenného stojí pálenica Frndžalica s.r.o.

Novinky

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu s vírusom covid-19 sa 4. ročník ochutnávky ovocných destilátov odkladá na neurčito. Pokiaľ to situácia dovolí budeme, Vás s predstihom informovať na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie a zostaňte zdraví.

Služby

fotoGaléria

Zákon

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t. j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t. j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,4 €/la). pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 €/la).

V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi.

Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Ak si pestovateľ v  príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v la. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.